12 de març 2010

Celebrada la II Jornada de Foment de la Lectura al Prat

La trobada del 2009 va tenir com a eixos principals el descobriment de les iniciatives de foment de la lectura que es duen a terme a la ciutat i la creació d’un espai de reflexió per cercar complicitats amb tots els agents que participen en aquesta tasca al municipi. Aquesta proposta va tenir una gran acollida i va ser una primera oportunitat per començar a crear una línia de treball en xarxa. Aquesta II Jornada va voler fer un pas més i reflexionar sobre un dels punts clau del marc d’actuació: què vol dir llegir? Es va proposar, des dels principis d’interdisciplinarietat i transversalitat en què se sustenta el Pla de foment de la Lectura del Prat, desenvolupar una aproximació crítica sobre el fet de llegir, la comprensió lectora i estudiar com ho podem extrapolar a tots els àmbits que conformen la ciutat i al paper de tots els agents que estan implicats.

Descarrega el PROJECTE 2010 DEL PLA DE FOMENT DE LA LECTURA:

A continuació pots escoltar la conferència inaugural d'en Joan BarrilUn petit clip de la Jornada, a elprat.tv